W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu

przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez

OXIME Industries Michał Grzegorek siedzibą w Trzebnicy Pani/Pana danych

osobowych. Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia

informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i

zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez

firmę:

1. Administratorem danych osobowych jest OXIME Industries Michał

Grzegorek z siedzibą w Trzebnicy pod adresem ul. Dziekana ks. Wawrzyńca

Bochenka 41/10, 55-100 Trzebnica.

2. OXIME Industries Michał Grzegorek przetwarza Pani/Pana dane osobowe

w celu realizacji zamówienia złożonego poprzez sklep internetowy oxime.pl,

przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umowy, realizacji płatności, a także

pracy informacji dla mediów i innego zakresu określonego w treści zapytania.

3. Przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych odbywać się będzie na

podstawie zgody, (art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania

zgody na przetwarzanie.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem realizacji

zamówienia w sklepie internetowym oxime.pl oraz uzyskania odpowiedzi na

zadane pytanie wysłane poprzez formularz dostępny na stronie oxime.pl.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

9. Informacje na temat trybu zgłaszania wszelkich wniosków, zapytań i

zgłoszeń dt. danych osobowych można uzyskać na stronie Klauzula Poufności.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.