Sprawdź skład płynów do dezynfekcji nim zaufasz ich skuteczności!

Sprawdź skład płynów do dezynfekcji nim zaufasz ich skuteczności!
Jak mawiają... "nie wszystko złoto, co się świeci".

Płyny krzyczące o optymalnej, czyli ok 60-70%, zawartości etanolu czy propanolu, zmieszane wyłącznie z wodą nie muszą skutecznie dezynfekować pełnej powierzchni dłoni.

 Czemu tak się dzieje?

 1. Alkohol izobutylowy zawiera w łańcuchu alkilowym cztery atomy węgla, (etanol - dwa, izopropanol - trzy), dzięki czemu jego hydrofobowość jest wyższa, a tym samym zdolność do niszczenia błon fosfolipidowych (również hydrofobowych) okalających wirusa.
Skutkiem tego funkcje odkażające są efektywniejsze w preparatach zawierających izobutanol.

 2. Etanol, propanol, izopropanol są lotne, szybko wyparowują z powierzchni dłoni. Aby spełnić właściwości dezynfekujące muszą utrzymać się na skórze minimum 15 sekund. Jest to czas nieosiągalny zwykłych płynów.